Investointien tahdissa myyntisuunnitelmiin

Vuosi on vaihtunut ja pakkasten keskellä joutaa pohtimaan parannuksia maatilan toimintaan ja suunnittelemaan tulevaisuutta. Luomukarjan ruokinnassa kauran käyttö on kasvanut puolentoistavuoden aikana moninkertaiseksi. Kuorittu kaura on hyvä rehu vasikoille ja lypsylehmille. Kaurankuori on hyvä kuivike tai umpparien rehun jatke. Nykyään kutterinlastu on huomattavasti kalliimpaa kuin luoukauran kuori.

Kun paikallinen muoviputkitehdas päätti lopettaa ja laittaa romut myyntiin, saatiin sieltä polkumyyntihintaan reilu parin sadan kuution viljasiilo. Siilon purkaminen ja kokoaminen olisi ollut aikaavievä ja kallis operaatio. Jouni kehitteli siirtoon mainion systeemin. Siilo kokonaisena nosturin avulla renkaiden päälle ja siirto uuteen paikkaan.

Kuljetuksessa siilo täyttää Naamantien kokonaan jaloppumatkan kuljetus on tarkoitus tehdä lähiaikoina joku yön seutu. Pitää vielä mitata muutama tien ylittävä sähkökaapeli. Suunnitelmien mukaan ensi syksynä puintiaikaan siihen voidaan ottaa muutama rekkakuorma luomukauraa odottamaan kuorintaa ja eläinten ruokintaa. Varastokapasiteetti kasvaa reilusti.

Sitten myyntisuunnitelmia..

Olen usein sanonut että yli viisikymppiset pitäisi vapauttaa vastuullisista tehtävistä. Ja maatilan pyörittäminen on jonkin verran vastuullista hommaa. Meillä tämä 50 ikäraja on mennyt ohi jo aikoja sitten ja sen vuoksi tänä vuonna on todella aloitettu valmistella Aholan Maito Oy:n maatilaa myyntiä varten.

Vaikka tämän kokoisen tilan omistajanvaihdos on haasteellista, löytyy osakeyhtiölaista monenlaisa variaatioita yrityksen omistajan vaihtoon ja välttämättä ei tarvita siirtää kovin suuria rahasummia. Tämän mahdollistamiseksi on tehty 7-12 vuoden luopumissuunnitelma. Kaikki, joilla on unelmissa päästä toimivan maatilan omistajaksi voi rohkeasti ottaa yhteyttä. Tervetuloa paikan päälle tutustumaan.

Kategoriat: Ajankohtaista | Jätä kommentti

Maksukiellossa

Toukotyöt tuli tehtyä kesää odotellessa. Sää on ollut työntekoon sopiva, vaikka välillä piti pellolla olla välihousut jalassa. Nyt saisi tulla lämmintä ja muutama sadekuuro nurmille ja kylvetyille lohkoille.

Yksi pieni vaiva tuli Ely-keskuksen toimesta, kun tämänvuoden tukimaksut menivät maksukieltoon. Ihmettelimme kyllä, että ompa vuoden 2022 tukimaksut siirtyneet paljon. Lopulta tarkastaja herra soitti ja ilmoitti ristiintarkistuksesta kahdella lohkolla. Tarkastajan mukaan kaksi peltolohkoa pitää jakaa kahtia läpikulkevan tien vuoksi. ”Tie” on hakemuksessa vähennetty pinta-alasta, mutta kun lohko on ilmoitettu yhtenä peruslohkona.. Kuvassa toinen, kylläkin pienempi, maksukiellon aiheuttaneista valtateistä. Tämä on suuri rikos ja voi olla että ilman vankilareissua ei tästä selvitä.

Kategoriat: Ajankohtaista | 1 kommentti

Kevät keikkuen tulevi

Syksyllä jäätyi maa, ja viljelysten maanäytteet jäi muka kiireen vuoksi ottamatta. Analyysitulokset pitäisi saada muutamalla lohkolla käyttöön ennen kevään lannoituksia ja lietteen levitysrallia. Tänään otettiin maakaira ja näyterasiat mukaan peltokierrokselle. Pelloilla on paikoin vielä reippaasti lunta, mutta routaa ei ole juuri ollenkaan. Näytteet saatiin ja kun ilmat lämpenee, voidaan muutaman viikon päästä aloitella kylvöhommia. Mukavaa, kun ei ole pellolle vielä mitään kiirettä.

Kategoriat: Ajankohtaista | Jätä kommentti

Peltolohkot lähemmäksi

Yksi viime vuosien tavoite on ollut maataloushallinnon ja MTK:n taholta pitää kehittyvän maatilan kustannuksia korkealla. Peltojen tukipolitiikalla jarrutetaan edelleen maatilojen kehitystä ja kilpailukyvyn paranemista. Tuet kohdennetaan varsinaisen ruoantuotannon ulkopuolelle ja tilakeskuksista hajallaan oleville pienille peltolohkoille. Tilan sisäistä logistiikkaa on vaikea parantaa, kun tukijärjestelmän vuoksi peltoja ei voi raivata tilakeskusta lähemmäksi eikä pellon hallinta ei siirry kohtuullisella hinnalla kehittyville tiloille.
Tämä maatalouspolitiikka näkyy jo nyt voimakkaana elintarvikkeiden hinnan nousuna.

Onneksi täällä riittävän syrjässä olevilta maatiloilta löytyy vielä järkeä. Talven aikana on saatu naapurin kanssa neuvoteltua peltolohkojen vaihdosta ja vuokrasopimukset alkaa olla allekirjoituksia vaille valmiita. Tällä vaihtokaupalla on tavoite alentaa muutamalla tonnilla rehu ja lieterallikustannuksia.

Toisaalta papereilla alkaa olla pyrokratian naurettavuuksia entistä enemmän. Samaa salaojapeltolohkoa pitää papereissa pyörittää jopa kolmena peruslohkona.

Luomumaidontuotannon aikana lypsylehmien energia- ja valkuaistarpeen varmistaminen on välillä haasteellista. Säilörehut ovat yksinään yleensä liian köyhiä ja myytävä luomurehuvilja on joskus kevyttä. Parhaat luomuviljat menee elintarvikkeeksi ja viimevuosina härkäpavun saatavuus on ollut huonoa. Luomukauraa on markkinoilla parhaiten saatavissa, mutta sen rehuarvot eivät sellaisenaan täytä lypsylehmän vaatimuksia.

Kauran kuorimisella voidaan kauramurskeen energia ja valkuaispitoisuutta nostaa huomattavasti. Lisäksi kaurankuori on halpa umppariappeen täytekomponentti tai eläinten kuivike. Viime syksynä saatiin kaurankuorinta käyntiin ja nyt keväällä kuorintalinja alkaa toimia toivotulla tavalla.

Kategoriat: Ajankohtaista | Jätä kommentti

Lumitalvi

Mukavaa, kun talvella on lunta. Hiihtokelit ovat parhaimmillaan ja kohta hanget kantavat. Lumi aiheuttaa kyllä välillä työtä ja vanhojen rakennusten kattorakenteet ovat lumikuorman alla vaarassa sortua. Kun on sopivan laiska, voi lumityötkin tehdä ilman hikoilua.

Yksi maanantai Veeti teki uuden lumikolan kattojen puhdistamiseen. Tässä joutuu hiihtolenkille, ettei kunto aivan rapistu.

Kategoriat: Ajankohtaista | Jätä kommentti

Kahden portin takana

Vuonna 2020 valmistui sairasosasto, jota voidaan käyttää hyvin myös karanteeniosastona. Sairas eläin voidaan eristää niin ettei kontaktia muihin eläimiin sairaalla ole. Nyt osastolle tuli tarvetta, kun aktiivisen näytteenoton ansiosta karjasta löytyi yksi Streptococcus agalactiae bakteerin kantaja. Uberis tulehduksen vuoksi muutama viikko sitten hoidetulla Oksata-lehmällä alkoi sopupitoisuus taas nousta ja nyt löytyi maitonäytteestä tämä herkästi leviävä bakteeri. Oksata-lehmä pantiin heti kahden portin taakse karanteeniin ja ilmoitettiin teuraaksi. Edellisestä Agalactiae tartunnasta on kohta viisi vuotta.

Oksata on saanut bakteerin ihmisen välityksellä. Muuta mahdollisuutta ei ole, kun vieraita eläinkontakteja ei karjalla ole. Iso osa ihmisistä kantaa Agalactiae-bakteeria oireettomana ja jos bakteerin kantajan suojavarusteet pettää, riski bakteerin levittämiseen kasvaa. Näin on navetassa nyt käynyt. Suojavarustepakkoa kiristetään edeleen, vaikka kertakäyttökäsineitä jo vuosia kuljetettu navettaan autokuomittain. Pitää harkita karjanhoitajille kasvomaskia ja kumipukua. Eläinlääkäri ja seminologi voivat tulla navettaan sukellusvarusteissa.

Kategoriat: Ajankohtaista | Jätä kommentti

Tilinpäätöstä

Viime vuoden tilinpäätös alkaa olla tarkistusta ja allekirjoituksia vaille valmis, ja vuoteen 2022 saa olla varsin tyytyväinen. Maidontuotannnon kasvu jatkui ja tilivuoden liikevaihto kasvoi reilusti. Tulos pysyi edellisen vuoden tasolla. Maatalouden uhkakuvat eivät ole ainakaan vielä realisoituneet. Tosin syksyllä reippaista investoinneista johtuen, kassavarat kävivät aika kuivilla,mutta nyt on päästy tässäkin ihan turvalliselle tasolle.

Juottovasikat saivat uuden kodin

Yksi positiivinen asia on työvoimakustannusten aleneminen. Vaikka palkkoja on nostettu, on työmenekin väheneminen pitänyt nämä kustannukset mukavalla tasolla. Tästä pitää olla kiitollinen työvoimalle. Vuosien saatossa tehdyt investoinnit työmenetelmiin tuottavat hedelmää.

Vasikoiden juotto systeemi vaihdettiin nykyaikaan

Vanhaan laakasiiloon rakennettiin uusi vasikkaosasto ja puolen vuoden kokemukset siitä ovat positiivisia. Vasikoiden terveys ja kasvu ovat parantuneet ja työaika vasikoiden hoidossa on vähentynyt merkittävästi. Aikaisemmin laakasiilo on ollut rehuvarastoinnin jälkeen sonnikasvattamona, sitten lypsylehmien poikimaosastona ja viime vuoteen asti sairas ja karanteeniosastona.

Kategoriat: Ajankohtaista | Jätä kommentti

Nyt jo ahdistaa

Pari vuotta sitten laskeskeltiin, että kymmenen vuoden päästä yhtä Lelyn lypsyrobottia kohti pitäisi olla 100 täysimittaista lehmän parsipaikkaa, joista lypsyosastolla noin 80 kpl. Tällä päästäisiin noin miljoonan maitolitran vuosituotantoon. Kahden robotin tilalla pitäisi siis olla 20o kpl lehmän partta.


Lehmien parsipaikkoja löytyy Aholan Maidon navetasta ja umpparihallista yhteensä 184, joista lypsyosastolla on 138. Robotit lypsäisivät, mutta paikat ahdistaa jo nyt. Taas! Lehmäpopulaation robottitehokkuuden kehittyminen on nopeaa ja tämä tulisi ottaa huomioon suunnitelmissa ja investoinneissa. Jatkuvasti rakennetaan ahtaita navetoita Lely-robotin ympärille.
Navettasuunnitelijoilla ja investointeja rahoittavalla ruokavirastolla on tulevaisuuden näkökyky täysi nolla. Kun kymmenen vuotta sitten suunniteltiin tätä meidän robottinavettaa, ei ollut minkäänlaista käsitystä eläinaineksen nopean kehityksen aiheuttamasta vaatimuksesta parsipaikkojen tarpeeseen. Rakennuttajalle pitäisi antaa potkut.

”Möö! Navettaan minäkin haluaisin, mutta kun tuo navetta on tommonen ahdas läävä”

Pari vuotta on maidon vuosituotanto robottia kohti ollut yli 900 000 litraa, ja NHK keskus haalasi pihalle kuvan muovisen lehmän. Tuotostaso on varsin hyvä, mistä kiitos ammattitaitoisille työntekijöille. Miljoonan litran ylitykseen lehmät, Lely-robotit ja työntekijät tulevaisuudessa pystyy, mutta navetta on ahdas.

Kategoriat: Ajankohtaista | Jätä kommentti

Nallen leikki

Rehut olisi nykyään parempi tuoda kotipihalle turvaan. Oilinginojan pellolla oli joku karhu jättänyt käyntikortin rehupaaluun kylkeen.

Mikä ihme niitä kiinnostaa näissä valkeissa pallukoissa?

Kun mitään kunnon syötävää niistä ei löydy, pitää pallukoilla kuitenkin vähän leikkiä.. No yksi hyväpuoli näissä metsän pedoissa on. Hirvet ovat vähentyneet lähes olemattomiin.

Kategoriat: Ajankohtaista | 1 kommentti

Harrastelua?

Kiireinen kesä alkaa olla paketissa, pikku hiljaa saa asettua talviunille. Kesän satotaso oli hyvä ja sää suosi sadonkorjuuta. Talvea kohti on hyvä lähteä.

Kesä meni ohi nopeasti, niin että oikeastaan sitä ei edes huomannut. Aika kului investointiharrastusten parissa pähkäillessä.

Urakoitsija pystytti pihan laidalle lämpimän konehallin. Päivittäin käytettävät koneet sopivat nyt pakkasilta suojaan ja toiveena on, että pakkasvauriot ureajärjestelmissä ja hydrauliikassa vähenevät.

Juottovasikkat saivat uuden kodin. Remontissa vanha laakasiilo sai toisen käyttötarkoituksen. Osasto otettiin käyttöön heinäkuussa ja homma toimii jopa oletettua paremmin. Vasikat oppivat Holm&Laye:n myymälle juottoautomaatille helposti ja kuiviketta valuu vintistä vasikoiden maakuualueelle automaattisesti, alussa jopa ylenpalttisesti. Vasikoidenhoito helpottui ja työt vähenivät.

Vasikkaosaston vintissä laulaa joka päivä kaurankuorijalinja. Kahden siilon välissä on kaurankuosija ja litistemylly. Lypsylehmien appeeseen menevä kaura kuoritaan ja litistetään hiutaleiksi. Kuori ja roskat käytetään sitten vasikoiden kuivikkeeksi tai täytteeksi ummessaolevien lehmien apeseokseen. Lypsylehmien appeen energiataso paranee ja umpparien appeen energiataso laskee. Lehmien painonhallinta tarkentuu.

Reippaat investoinnit ja samaan aikaan kustannustason voimakas nousu ovat heikentäneet maksuvalmiutta. Kuitenkin tuotannon kannatavuus on saatu pysymään positiivisena ja tätä maidontuotantoa ei ainakaan vielä voi sanoa harrastuksena. Niin kauan kuin viivan alle jää jotain, se on tulon lähde.
Kun viimeinen luku on negatiivinen, tämä touhu on erittäin kallis harrastus. Ja harrastuksethan saa maksaa.

Kategoriat: Ajankohtaista | Jätä kommentti