Vuosi 2019

31.12.2019 Tilinpäätös

Vuoden viimeinen päivä hämärtyy illaksi ja alkaa olla tilinpäätöksen aika. Kokonaisuutena vuosi 2019 oli varsin kohtuullinen. Investoinneista huoimatta Aholan Maito Oy:n taloudellinen tilanne säilyi vakaana ja vuoden tilinpäätös näyttää positiiviselta.

Investointien aikataulu saatiin loppuvuonna kirittyä kiinni ja nyt mennään jo hieman etunojassa. Lisäksi kesän hyvien säiden johdosta rehua saatiin riittävästi ja laatukin oli kohtuullinen. Uuteen vuoteen voidaan lähteä hyvillä mielin, vaikka jokaisella osa-alueella toimintaa voidaan parantaa vielä huomattavasti. On oikeastaan turha itkeä pienenevien tukien perään, kun suurin syyllinen löytyy peilistä.

Vuoden 2014 alussa asennetuilla lypsyroboteilla käyttötunnit lähentelivät 50 000 tuntia ja remonttikatkojen vähentämiseksi ne vaihdettiin uusiin. Vaihto-operaatio onnistui hyvin. Lypsykatko oli vain pari tuntia kummallakin robotilla. Tästä saa kiittää hyvää ja ammattimaista asentajaporukkaa. Myös käyttöönotto onnistui. Jo viikon päästä asennuksesta lehmäliikenne ja lypsy sujui uusilla roboteilla paremmin kuin entisillä. Toiveissa on saada maidontuotantoon kaivattua vauhtia.     

10.12.2019 Peiliin katsomisen paikka

Tänään oli taas  kunnollinen robottien huoltopäivä ja tällä yritetään saada tuotantoa kuntoon.  Lokakuuhun  asti maitoa tuotettiin hyvää vauhtia ja sen ansiosta tämän vuoden maidontuotannossa päästään tyydyttävälle tasolle. Kumpikin Lely on tänävuonna nyt lypsänyt maitoa yli 800 tuhatta litraa ja meijerimaidossa ylitettiin 1,5 miljoonaa litraa tämän kuun alussa. Mutta loppuvuoden notko on liian syvä. Hyvästä tuotantotasosta jäädään noin satatuhatta litraa. Tosi ammattilaiset lypsävät yhdellä robolla vuodessa miljoona litraa maitoa, mutta täällä pysytään rauhassa harrastelijasarjassa. Johtajat vaihtoon.

03.12.2019 Lehmäpaikkoja

Laitumelle valmistuva umpparihalli alkaa olla kohta valmis. Kalusteiden asennus on lopullaan ja 30 hiekkapetiä odottaa asukkaita. Robottinavettaan saadaan lypsylehmille lisää tilaa ja lypsyrobottien tyhjäkäynti jää pois.  178 lehmäpaikkaa työllistää kaksi robottia täysillä. Osan paikoista tosin vie poikivat hiehot ja käytännössä eläintilat eivät saa olla viimeistä sijaa myöten täynnä. Väljässsä navetassa eläinten terveys paranee. 

Rakennuskustannus eläinpaikaa kohti oli nyt kohtuullinen. 2300 euron nettokustannus lehmäpaikkaa kohti tulee takaisin parissa vuodessa. 

08.11.2019 Vanhan ajan talvi

Talvi tuli. Peltotyöt saatiin tehtyä hyvän sään aikana, mutta talven tulo on haitannut rakentamisinvestointia. Työvoimapulan vuoksi rakentaminen on muutaman viikon myöhässä ja pakkaset tulivat aikaisin. Kylmän laidunhallin pohjan valutyöt olivat pakkasessa haasteellisia. Valut saatiin kuitenkin tehtyä ja halli seisoo tukevasti lumihangessa. 

 Laidunhalliin tulee 30 lehmäpaikaa ja sen kalustaminen on kovassa vauhdissa. Sähköt saatiin toimimaan torstaina ja halli saadaan käyttöön umppareille ja hiehoille  tulevan poikimaruuhkan aikana. Eläinten hyvinvointituen ehdot tilavaatimusten suhteen täyttyvät investoinnin jälkeen reilusti.   Pakkasrakentamisessa tulee kuitenkin ylimääräisiä kustannuksia. Eu:n pitäisi tehdä direktiivi, että pakkaset eivät saa tulla Suomeen ennen joulukuuta. 

Samaan aikaan on saneerattu nuorkarjanavettaa. Nuorimmille juottovasikoille tehtiin muunneltava vasikkapatteristo. Muutama vasikkapaikka saatiin lisää ja tarvittaessa saadaan sairas vasikka erotettua omaan lämmitettyyn poksiin. Tammikuussa poikii kolmekymmnentä lehmää ja nämäkin karsinat ovat silloin tupaten täynnä. 

03.09.2019 Panin maitoa tulemaan

Kesä on kääntynyt jo loppupuolelle ja kohta alkaa syksyn sateet. Aika on mennyt huomaamatta murehtiessa maailman menoa. Työtä on kuitenkin riittävästi.   Rutiinihommien väliset vapaaajat ovat kuluneet rakennuksia kunnostaessa. Demecan miehet kävivät laittamassa nuorkarjanavetan ilmanvaihdoin uusiksi ja kohta alkaa myös liete kiertämään navetan vanhoissa lietekanavissa. 

Maitoa on virrannut tankkiin ennätystahtia ja maitohuoneen bufferisäiliö on valittanut pienuutta jo pitemmän aikaa. Tankin tyhjennyksen ja pesun aikana 250 litran bufferitankki ei riittänyt, ja robotit joutuivat pysäyttämään lypsyn jopa kymmeniksi minuuteiksi. Lopultakin saatiin maitohuoneen seinälle uusi  500 litran pönttö ja lypsy saa jatkua tauotta.  Ensivuoden aikana on tarkoitus saada maidontuotantoon vielä lisää vauhtia. 

  Kuivuudesta huolimatta toinen säilörehusato oli hyvä. Rehua on nyt joka varasto täynnä ja laatukin lienee kohtuullinen.  Hiehoille ja umppareille tarvittavaa energiaköyhempää rehua on niukasti. Pitää etsiä luomuolkea jostakin.

22.07.2019 Remonttia ja rehua

Kesä on edennyt vannhaan malliin ja säät ovat olleet suotuisat. Ensimmäinen säilörehusato korjattiin juhannusviikolla ja sato oli hyvä. Juhannuksen jälkeen on ollut kuivaa ja se tulee näkymään toisessa säilörehusadossa.  Yksivuotisista nurmista korjataan kuitenkin vielä runsas sato.

Rehuvarastoja tarvitaan lisää. Rehua kuluu päivässä yli kymmenen tuhatta kiloa ja kesällä säilörehuruokinta on ollut paalujen varassa. Paaluralli on välillä kiivas. Tavotteena on saada sopimaan rehu laakasiiloihin.  

Heinäkuun puolessa välissä kunnostettiin ja jatkettiin laakasiiloa. Laajennuksen jälkeen siiloihin pitäisi sopia yli kolme miljoonaa kiloa säilörehua. Tällä rehumäärällä pitäisi saada navetasta ulos maitoa 1,6 miljoonaa litraa.

 Vasikoille on syötetty vasikka-apetta kohta vuosi. Karjalle tehdään neljää erilaista apetta ja  kaikki eläinryhmät ruokitaan appeella. Ainoastaan lypsylehmät saa robotilta erillistä väkirehuseosta. Tämä on parantanut ruokintalokistiikkaa. Vasikoiden juottokauden jälkeinen kasvukäyrän notko on kadonnut ja nuoret hiehot saavuttavat sopivan siemennyskoon jopa liian aikaisin. Nyt pitää vielä tarkentaa apereseptejä ja etsiä halvempia komponentteja.

10.06.2019

Sää on suosinut peltotöitä ja toukotyöt saatiin tehdä hyvissä olosuhteissa. Muutama sade päivä antoi sopivasti taukoja töihin. Sopiva kosteus maassa ja lämmin sää on antanut nurmen kasvulle vautia. Appeen sekaan alettiin ajamaan tuoreta rehua  jo 6.6. Ainakin kesän alku näyttää hyvältä.

Rakennusten remontissa päästiin jo alkuun.  Viron pojat kävivät vaihtamassa lypsykarjanavetan parsipedit. Helteestä huolimatta 148 parrren patjat vaihtui kolmessa päivässä. Ei voi muuta kuin hattua nostaa 4 hengen urakkaporukalle. 

09.03.2019 Ahdasta 

Navetta on liian ahdas. Joku älykääpiö suunnitteli navetan , missä ei ole riitttävästi lehmäpaikkoja. Ahtaus aiheuttaa eläimille tressiä ja  sairauksia.  Robotit lypsäisivät enemmän maitoa, jos lehmiä olisi enemmän lypsykierrossa mukana. 150 lehmäpaikkaa navetassa on liian vähän.

 Robottinavetan suunnitteluperiaatteena pitäisi olla robottien korkea käytöaste. Yhden robotin navetan varsinaisella lehmien lypsyosastolla pitäisi olla vähintään 70 paikkaa, ja lisäksi hoito, seuranta, ja ummessaolopaikkoja vähintään 20 kpl. Eli,  kahden robotin navetassa pitää olla noin 180 lehmäpaikkaa.

Jatkuvasti  näkee navettasuunnitelmia ja -toteutuksia, jossa maitoa tuotetaan jarrut päällä. Eli lypsylehmäpaikkoja on liian vähän. Kannattavuus kusee.

Lisäksi lypsyjä jarrutetaan vielä lisää,kun robotin taakse rakennetaan takakierto himmeli. Ohjausaita systeemien ansiosta lehmien tulo robotille hidastuu n 2-3 sekuntia kerta, mikä tekee päivämaidossa yhdellä robotilla jopa 50 litraa.  Kahden robotin karjassa maitotappio on vuodessa noin 35 000 litraa. Kallis hinta lyhyen kävelymatkan vähennykselle. 

Paperit on valmiina.  Rakennus- ja ympäristölupa/lausunto paperit on lähetetty ja rahoitus hakemukset lähtevät ensiviikolla.  Umppareille ja tiineille hiehoille rakennetaan ensi syksynä 30 eläimen halli, jos viranomaiset  sen sallii. Lisäksi korjataan  aika rajusti uutta ja vanhaa. Robotit pääsee taas täysillä töihin ja tällä yritetään päästä lopultakin luomumaidontuotannossa tavotteeseen.  

18.02.2019 Onko vasikka märehtijä?

Luomuvasikan hoidossa on yksi tulkintaongelma. Kumpaa sääntöä noudatetaan vitamiineja sisältävien hoitotuotteiden käytössä? Minulle on aina opetettu, että vastasyntynyt vasikka on toiminnaltaan yksimahainen eläin ja se kehittyy vasta kasvaessaan märehtijäksi. Märehtijän pötsin pieneliöt valmistavat eläimen tarvitsevan B-vitamiinin.  Onko B-vitamiinia sisältävät vasikan hoitoon soveltuvat valmisteet sallittuja pikkuvasikalle? Vastaus riippuu, kuka asiaa tulkitsee.  Alla  uusimmat ohjeet:   

”- Vain maataloustuotteista peräisin olevien vitamiinien kanssa identtisiä synteettisesti tuotettuja vitamiineja saa käyttää yksimahaisten eläinten ja vesiviljeltyjen eläinten rehuissa.”

Tässä puhutaan kaikista vitamiineista, eli B-vitamiini on pääsääntöisesti sallittu yksimahaisilla eläimillä..

”- Vain maataloustuotteista peräisin olevien vitamiinien kanssa identtisiä synteettisesti tuotettuja A-, D- ja Evitamiineja saa käyttää märehtijöiden rehussa; käytön edellytyksenä on jäsenvaltion ennakkolupa, joka perustuu märehtijöiden arvioituihin mahdollisuuksiin saada tarvittava määrä mainittuja vitamiineja niiden päivittäisissä annoksissa.”

Eli märehtijöillä B-vitamiini ei ole sallittu

 Märehtijäksi kehittyminen vasikalla voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen: 

1. 0-3 viikon iässä ei märehtijä
2. 3-8 viikon iässä siirtymävaihe
3. 8 viikon ikäisestä eteenpäin märehtijä 

Vasikan hoitotuotteet, mitkä sisältävät myös B-vitamiinia, säilyvät vielä meillä varastossa, jos  tuotetta vasikalle tarvitaan.

17.02.2019 Luomusääntöviidakko

 Luomutuotannon säännöt ovat joskus aika sekavia. Eu:n laatimia luomutuotannon ohjeita ja sääntöjä tulkitaan monella tapaa ja valmisteen käytön soveltuvuus luomutuotantoon riipuu, kenen tulkintaa pyritään noudattamaan. 

Yksi esimerkki on lehmän poikimahalvauksen hoitoon käytettävä valmiste Bovikalc.   Yksi Bovikalc kapseli sisältää kalsiumkloridia 110 g ja kalsiumsulfaattia 44,1 g.  Valmiste on yksi parhaista tuotteista kyseiseen vaivaan, mutta voiko sitä käyttää luomutuotannossa? 

 Alla kaksi käytössä olevaa luonnonmukaisen kotieläintuotannon toimintaohjetta poikimahalvauksen hoitoon. 


Ohje 1  on tullut postissa vuonna 2018. 

 ”POIKKEUS (UUSI OHJEISTUS): POIKIMAHALVAUKSEN, LAIDUNHALVAUKSEN JA KETOOSIN HOITOON KÄYTETTÄVÄT TÄYDENNYSREHUT, JOIDEN KÄYTTÖ ON MAHDOLLISTA ELÄINLÄÄKÄRIN SUOSITUKSELLA 

Kalsiumpropionaattia, kalsiumkloridia ja propyleeniglykolia pääainesosina (yli 50 %) sisältävät täydennys-/dieettirehut. HUOM! Näiden valmisteiden käyttö on mahdollista VAIN, kun se on eläimen terveydentilan kannalta välttämätöntä eli akuutin tilanteen hoitoon – ei siis voi olla säännönmukaisesti käytössä eläinten päivittäisessä rehustuksessa.”

–   Ohjeen perusteella valmistetta voi käyttää, koska Bovikalc sisältää kalsiumkloridia yli 50%. Tämän ohjeen mukaan on toimittu ja varastossa on valmistetta poikimahalvaustapausten varalle.

Ohje 2, löytyi muutama viikko sitten Ruokaviraston sivuilta netistä.

”Kalsiumpropionaattia, kalsiumkloridia ja/tai propyleeniglykolia vaikuttavina ainesosina sisältävien täydennysrehujen käyttö sallitaan, kun eläinlääkäri on laatinut tilalle listan poikimahalvauksen, laidunhalvauksen ja ketoosin hoitoon tarkoitetuista valmisteista ja lista liitetään osaksi tilan eläintenhoitosuunnitelmaa. 

 Muilta osin näiden täydennysrehujen koostumuksen tulee vastata luomuasetuksen vaatimuksia eli valmisteissa voi olla vain asetuksen (EY) N:o 889/2008 liitteissä V ja VI mainittuja rehu- ja lisäaineita. ”

–   Ohjeen perusteella valmistetta ei voi käyttää, koska kalsiumsulfaattia ei löydy  EY asetuksen N:o 889/2008 liitteissä V ja VI. Tosiasiassa, kun kalsiumsulfaattiin yhdistetään vettä, saadaan kipsiä, ja tämä kipsi on varsin luonnonmukainen tuote. Todennäköisesti tälle aineelle ei kukaan rehuvalmistaja ole hoksannut hakea luomuhyväksyntää. 

Pitänee palkata lakimies tulkitsemaan Brysselin sääntöjä tai syöttää tulevalle tarkastajalle nämä varastoon ostetut bolukset.

06.02.2019 Harrastelua

Pitkästä aikaa käytettiin aikaa humpuukiin ja vierailtiin tammi-helmikuun vaihteessa Sarkamessuilla. Talvella ei ole mitään järkevää tekemistä, näinkin voi tapahtua. Pitkä matka mutta ilmaiset liput ja eväät. Ihan mukava reissu.

Vieläkin on Jonkin verran mielenkiintoa muita lypsyrobottimerkkejä kohtaan ja sen vuoksi osa messuajasta kului WMS:in ja GEAn robottien vieressä.
DeLawalin VMS lypsää kuuleman mukaan normaalisti parhaillaan 3600 litraa maitoa vuorokaudessa, eli kahdella robolla pitäisi tulla maitoa päivässä 7200 litraa. Tämä vauhti tekee vuodessa 2,6 milj. litraa 

Tänä aamuna katselin omia Lelyn lukuja. Olemme harrastelijoiden sarjassa.
Viiden tonnin päivätuotolla päästäsiin vain 1,8 milj litran vuosituotantoon ja tosiasiassa me emme edes tätä tasoa pysty koko vuotta pitämään yllä. Taidan laittaa takaisin pään turpeen alle, mutta nostetaan vuositavoitetta kuitenkin 100 000litraa, eli se on nyt 1,6 miljoonaa litraa.
Ei pärjätä VMs:lle, jos emme vaihda robotti merkkiä.

25.01.2019 Tilinpäätöstä

Vuosi vaihtui ja uusi vuosi on alkanut pakkasten merkeissä. Lunta ei vielä ole vielä haitalle asti, mutta hiihtäminen onnistuu hyvin. Mukava talvi. Lumi ja pakkaset kuuluu talveen. 

Haasteellisesta kesästä huolimatta Aholan Maito Oy:n tulos vuodelta 2018 on tyydyttävä. Luomumaidontuotannossa saavutettiin nippanappa vuosiennätys ja maidon myynti meijeriin oli noin 1,45milj. litraa. Tavoitteesta jäätiin vieläkin ja se harmittaa suuresti. Alkuvuosi on mennyt pää turpeen alla piilossa.
Tilivuoden liikevaihto on noin 1,1milj. euroa ja tulostakin muodostui jonkin verran. Liikevaihto ja tulos  laskivat edellisestä vuodesta. Onkohan tämä merkki tulevasta konkurssista? Kuitenkin käyttökate säilyi vielä hyvänä ja oli tilivuonna yli 20%. Yritetään pitää pää pinnalla vaikka pohjaa ei tunnu.

Vuosi on alkanut uusien investointisuunnitelmien merkeissä. Eläinten olosuhteita ja ruokintaa on parannettava. Luomumaidontuotantoon on saatava vauhtia, että edes joskus tavotteisiin päästäisiin.  Peltoon, rakennuksiin ja eläimiin pitää työntää lisää rahaa.

Kaikki muutokset ja kehityssuunnitelmat pitää pelata kuitenkin varman päälle. Tänään vaihdettiin vakuutusyhtiötä pitkien neuvottelujen jälkeen.  Aholan Maito Oy:n toiminnan vakuuttaa nyt OP-Vakuutus tästä päivästä eteen päin. Op:sta löytyi paras turva yrityksen työntekijöiden terveyden hoitoon.  Työntekijä on yrityksen tärkein moottori, se on pidettävä kunnossa, huollettava ja voideltava säännöllisesti.